foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Našim zákazníkom ponúkame: 1. Korektúry slovenských textov a webových stránok 2. Prepisy rôznych textov 3. Plnenie e-shopov 4. Registráciu webových stránok do slovenských katalógov 5. Pridávanie inzercie 6. Základnú SEO optimalizáciu webových stránok

Jazykové korektúry

a webové služby - úprava textov a ako na to...

Facebook

SFbBox by website

Odber noviniek

REKLAMA

Reklamné odkazy

Autosedačky s Isofix
Detské autosedačky s Isofixom.
Hliníkové disky
Hliníkové disky.

Kto je online

Na stránke je 41 hostí a nikto prihlásený

Obchodné podmienky

1. Vlastníkom stránky www.korektury-preklady.6f.sk je spoločnosť Asex, s. r. o., J. Alexyho 9/79, 036 01 Martin, IČO: 47016418 ako dodávateľ (ďalej len Dodávateľ).
2. Obsahom webovej stránky sú informácie o nami ponúkaných službách a objednanie týchto služieb.
3. Podmienkou používania stránky je súhlas s týmito podmienkami a používateľ dáva súhlas uhradením objednanej služby.
4. Používateľom stránky, resp. objednávateľom niektorej zo služieb, je osoba, ktorá odošle objednávku.
5. Objednávateľ po potvrdení objednávky uzatvára prostredníctvom elektronickej pošty zmluvný vzťah s dodávateľom.
6. Predmetom zmluvy je buď:

  • korektúra slovenského textu,
  • prepis slovenského textu,
  • naplnenie e-shopu tovarom,
  • registrácia webovej stránky do slovenských katalógov,
  • základná SEO optimalizácia webovej stránky, alebo
  • vkladanie inzercie.

7. Sadzby za služby uvedené v bode 6 sú v jednotlivých cenníkoch. Dodávateľ je platcom DPH.
8. Dodávateľ vykoná objednanú službu v dohodnutom termíne a odošle ju na e-mailovú adresu objednávateľa.
9. V prípade zaslania dokumentácie poštou, hradí poštovné objednávateľ podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.
10. Po odovzdaní služby pošle dodávateľ faktúru za vykonanú prácu na adresu objednávateľa, ktorý túto faktúru uhradí v dobe splatnosti.
11. Dodávateľ zodpovedá za vykonanú prácu a prípadné škody, ktoré vznikli podľa rozsahu, maximálne do výšky celkovej fakturovanej ceny.
12. Dodávateľ sa zaväzuje neposkytovať údaje uvedené v objednávke používateľom tretím osobám. A zaväzuje sa neposkytovať tretím osobám ani obsah prekladov, korektúr, prepisov a prihlasovacích údajov potrebných pre služby: vkladanie inzerátov, SEO optimalizáciu, registráciu do katalógov a plnenie e-shopov.
13. V prípade, že objednávateľ zašle text, alebo prevádzkuje stránku, ktorej obsah alebo šírenie je v rozpore so zákonmi SR alebo medzinárodným právom, dodávateľ si vyhradzuje právo nevykonať objednanú službu a nedodržať bod č. 12.
14. Termín dodania závisí od objednanej služby, pošle sa objednávateľovi po doručení objednávky, expresné služby majú termíny dodania do 24 alebo 48 hodín.
15. V prípade nedodržania termínu dodania nie je možné vymáhať náhradu vzniknutej škody od dodávateľa žiadnym spôsobom.
16. Vlastník má právo zmeny informácií na tejto stránke.
17. Vlastník nezaručuje bezproblémovú funkčnosť stránky.
18. Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
19. Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať zálohovú platbu do výšky 50 % z celkovej sumy za objednávku (pri korektúrach a prekladoch sa požaduje zaplatiť vopred 50 % z ceny objednanej služby pri objednaní nad 50 normostrán – 1 normostrana je 1 800 znakov vrátane medzier).
20. V prípade reklamácie textov bližšie informácie nájdete tu.

 

 

Obchodné podmienky sú platné od 1. 1. 2015.

Copyright © 2020 Korektúry a webové služby - úprava textov a ako na to. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies