foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Našim zákazníkom ponúkame: 1. Korektúry slovenských textov a webových stránok 2. Prepisy rôznych textov 3. Plnenie e-shopov 4. Registráciu webových stránok do slovenských katalógov 5. Pridávanie inzercie 6. Základnú SEO optimalizáciu webových stránok

Jazykové korektúry

a webové služby - úprava textov a ako na to...

Facebook

SFbBox by website

Odber noviniek

REKLAMA

Reklamné odkazy

Autosedačky s Isofix
Detské autosedačky s Isofixom.
Hliníkové disky
Hliníkové disky.

Kto je online

Na stránke je 3 hostia a nikto prihlásený

V gramatických príručkách nájdeme množstvo pravidiel o písaní skratiek. V písomnom prejave sa používajú veľmi často: ustálené textové skratky, skratky spoločností a organizácií, iniciálové skratky a skratky titulov a hodností.

Ustálené textové skratky

Sú to časti slov, ktoré vznikli odstránením jednej časti a píše sa po nich bodka, za ktorou nasleduje medzera. Musíme však upozorniť na to, že značky sa píšu bez bodky. Sú to časti slov, ktoré vznikli vybraním jedného alebo viacerých písmen z ktorejkoľvek časti slova. Značky majú často medzinárodne ustálenú podobu (m = meter, kWh = kilowatthodina, h = hodina, min = minúta, s = sekunda).

Najčastejšie používané textové skratky:

č. = číslo

t. j. = to jest

atď. = a tak ďalej

tzv. = takzvaný

napr. = napríklad

a pod. = a podobne

str. = strana

Z. z. = Zbierka zákonov

mil. = milión

mld. = miliarda

n. = nad (Nové Mesto n. Váhom)

p. = pod (Lehota p. Vtáčnikom)

Tituly a hodnosti

  1. Akademické tituly – píšu sa pred menom. Za skratkou píšeme bodku a nasleduje medzera. Ak má osoba pred menom viac titulov, neskôr získané tituly sa píšu pred skôr získanými titulmi (Mgr. Jana Veselá, MUDr. Ján Čierny, JUDr. Ing. Samuel Nový...).
  2. Pedagogické tituly – píšu sa s malým začiatočným písmenom pred akademickými titulmi (prof.PhDr. Andrej Levár, DrSc., doc. Ing. František Kozina).
  3. Akademické hodnosti – píšeme za menom, od ktorého ich oddeľujeme čiarkou (PhD., ArtD.).
  4. Vedecké hodnosti – píšeme za menom, od ktorého ich oddeľujeme čiarkou (CSc., DrSc.).
  5. Vojenské a policajné hodnosti – píšeme pred menom s malým začiatočným písmenom a s bodkou za skratkou. Ak sú pred menom uvedené tituly, hodnosť píšeme pred nimi (genmjr. JUDr. Juraj Kožuch).

Spoločnosti a organizácie

Skratky sa uvádzajú za názvom organizácie, ak ide o adresu. Ak sú vo vetách, môžeme ich písať pred názvom organizácie alebo za názvom organizácie. Ak sú pred názvom, oddeľujú sa len medzerou, ak sú za názvom, oddeľujú sa čiarkou a medzerou. Sú tvorené viacerými slovami, ktoré sa skrátili. Za skratkou každého slova sa píše bodka a za ňou medzera.

spol. s r. o. (s. r. o.) – spoločnosť s ručením obmedzeným

akc. spol. (a. s.) – akciová spoločnosť

V súvislosti s obchodnými spoločnosťami treba pripomenúť, že ich obchodný názov sa má písať vždy v tvare zaregistrovanom v Obchodnom registri.

Iniciálové skratky

Skratky tvorené z veľkých začiatočných písmen v prípade viacslovných názvov – názvy štátov, inštitúcií, výrobkov, operačných systémov... Tieto skratky píšeme s veľkými začiatočnými písmenami bez bodky a neskloňujeme ich.

USA, NR SR, UNESCO, OECD, VÚB, ČSOB, IČO, DIČ, DPH, CD ROM, IBAN, EÚ...

Zdroj: STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Copyright © 2020 Korektúry a webové služby - úprava textov a ako na to. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies